KK dent s.r.o.
Pod Táborom 2801/29
080 01 Prešov
SlovakiaKK DENT s.r.o.,
so sídlom Pod Táborom 2801/29,
080 01 Prešov

IČO: 31727557
DIČ: 2020524253
IČ DPH: SK2020524253

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, Oddiel: Sro, Vložka č. 3042/P